English


Trường hợp quên mật khẩu:
- Sinh viên Hệ chính qui: Mang theo thẻ sinh viên liên hệ trực tiếp phòng 101 (Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin) tại 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Q1, Tp.HCM (Không hỗ trợ cấp lại mật khẩu qua điện thoại).
- Sinh viên Hệ Đào tào từ xa: Liên hệ với Trung tâm Đào tạo từ xa để được hỗ trợ.
- Học viên Cao học: Liên hệ với Khoa Đào tạo Sau đại học hoặc TT.QLHTTT để được hỗ trợ.
- CB-NV/GV: Quý thầy/cô vui lòng liên hệ trực tiếp phòng 101 (Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin) tại 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Q1, Tp.HCM (Không hỗ trợ cấp lại mật khẩu qua điện thoại)
--- HOẶC ---
Sử dụng email đã được Trường cấp gởi yêu cầu hỗ trợ đến địa chỉ email hotro.ou.edu.vn hoặc truy cập https://hotro.ou.edu.vn dể gởi yêu cầu hỗ trợ.

© 2017 Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin.
HCMCOU - SSO, Phiên bản 20220402