Trường hợp quên mật khẩu:
- Sinh viên Hệ chính qui: Mang theo thẻ sinh viên liên hệ trực tiếp phòng 101 (Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin) tại 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Q1, Tp.HCM (Không hỗ trợ cấp lại mật khẩu qua điện thoại).
- Sinh viên Hệ Đào tào từ xa: Liên hệ với Trung tâm Đào tạo từ xa để được hỗ trợ.
- CB-NV/GV: Quý thầy/cô vui lòng liên hệ trực tiếp phòng 101 (Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin) tại 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Q1, Tp.HCM (Không hỗ trợ cấp lại mật khẩu qua điện thoại)

© 2017 Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin.
HCMCOU - SSO, Phiên bản 4.0